• <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <code id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></code>
 • <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <input id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></input><s id="6ccmg"></s>
  常见问题分类
  帮助中心  >  如何支付

  支付方式一、在线支付方式:
  QQ截图20180731152240
  1、支?#24230;?#27454;:点击“支?#24230;?#27454;”,完成支付。
  QQ截图20180731152344

  2、支付保证金:支付跟卖方约定的保证金,保证金将冻结到平台,由银行监管;等买方确认货物没有疑问,正常接货之后,保证金和尾款将一同支付给卖方。
  QQ截图20180731152412
  3、分笔支付:支付金额的货款将直接转给卖家,剩余款项在线付清。
  QQ截图20180731152422
  支付方式二、金融服务:甲醇网为行业客户提供的互联网订单金融服务,您只需要支付20%—30%的首付款,甲醇网帮您支付100%货款,最低月息10厘。
  QQ截图20180731152507
  支付方式三、线下付款:将转账凭证上传到甲醇网
   QQ截图20180731152525
  网络彩票什么时候恢复
 • <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <code id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></code>
 • <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <input id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></input><s id="6ccmg"></s>
 • <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <code id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></code>
 • <bdo id="6ccmg"></bdo>
 • <input id="6ccmg"><samp id="6ccmg"></samp></input><s id="6ccmg"></s>